Klubber
Organistationer
Teams
Generalforamling 2013Dansk 420 Klub holder generalforsamling den 3. april i Jyllinge Sejlklub Klubhus, Strandpromenaden 2, 4040 Jyllinge
fra 19.00 til 22.00

Dagsorden er som følger:

1) Valg af dirigent.

2) Formandens beretning.
3) Årsregnskab.
4) Fastsættelse af kontingent.
5) Indkomne forslag.
6) Valg af formand.
7) Valg af bestyrelsesmedlemmer og min. 1 suppleant
8) Valg af revisor.
9) Eventuelt.